Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

 Dạng thơ lục bát:
                      
  QUY Y TAM BẢO - TRUYỀN 
  NGŨ GIỚI
                       ................
       Ngày 19/9/ Mậu Tuất Âl
         ( Ngày27/9/ 2018 dl )
                   .....oOo.....
   
     THƠ :
 
     - Là người Phật tử nhớ ghi
 Giử gìn năm giới hành trì thân tâm.
     - Năm điều của Phật  dạy răn
MỘT đừng chém giết hại thân mọi loài
     - Chúng kêu la oán thấu trời. 
HAI đừng trộm cắp của người vật chi.
     - Mất rồi họ khổ sầu bi 
Tà Dâm: phải nhớ ở điều THỨ  BA
     - Cần nên thiểu dục đó mà
Thân tâm thanh tịnh, tránh, xa yêu tà
     - BỐN đừng dối trá ranh ma
Dối người mang tội thật, là không nên
     - NĂM đừng chè rượu ngày đêm
Rượu làm mất trí, còn thêm bệnh tình.
      - Ung thư, tim mạch nẩy sinh.
Dạ dày, lao phổi thình lình đỗ ra
     - Những điều xấu ác lánh xa
Thầy trao năm giới nghe qua giử gìn.
     - Ăn chay, lễ Phật, tụng kinh
Quy y Tam Bảo sửa mình từ  nay 
     - Quan Âm mười chín vía ngài.
Cũng là tháng chín, hôm nay Thầy truyền.
     - Chúng con đầy đủ nhân duyên
Vài lời nhắc nhở, dạy khuyên sửa mình.
    - Quy y phải có lòng tin.
Giử gìn năm giới, phát sinh căn lành
     - PHẬT tâm ở tại lòng thành.
Quy y nhận lãnh Pháp Danh tu hiền.
     - Từ đây niệm PHẬT cần chuyên.
Tổ Đình Long Khánh Thầy TIÊN TRỤ.
               ..........*.........
 
Vĩnh Long, ngày27/10/2018 DL
Người viết bài thơ và gởi bông hoa 
tươi thắm tặng cho quý Phật Tử.
 
   Ni Trưởng Thích Nữ TRÍ TIÊN
                         * * * 
                A DI ĐÀ PHẬT
 
   Thầy chúc quý Phật Tử vô lượng 
an lạc, vô lượng cát tường.
* Thắng phước viên dung, Bồ Đề tâm
kiên cố, tinh tấn tiến tu và cố gắng tinh 
tấn niệm Phật nhé chúng con.
 
 * Nam Mô chứng minh sư Bồ 
   Tát, ma ha tát, tác đại chứng minh.
         Sư phụ của chúng con
        THẦY TƯ LONG KHÁNH
151 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan

Thông Báo
 Khóa Tu Bát Quan Trai Và Niệm Phật
  Kính thưa: Quý Phật tử, Quý Thiện Hữu Tri Thức
Trong vô lượng pháp môn tu học mà Đức Phật đã dạy thì Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu, dễ chứng, phù hợp mọi căn cơ mà hấu hết được Quý Tăng Ni v&...Xem thêm
Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:


Video Nổi bậc

Ảnh Hoạt Động

Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên

Liên kết Website

Thống kê


Tổng lượng truy cập : 1.136.971 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 11 Thành viên

Tổng số video : 5.331 Video

Tổng số audio : 511 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 1.907.792 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 3.137 Lượt nghe

FaceBook
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh