Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

 Tiển biệt Hòa Thượng TBTSGHPGVN
Tỉnh Vĩnh Long (Thể thơ tự do).
               
                     HỒI KÝ ( Ôn lại )
              TIN SÉT ĐÁNH BÊN TAI
                                ( 2 )
                     ...........oOo...........      
  THƠ :
 
- Tin sét đánh từ nơi chùa Sơn Thắng
- Hòa Thượng Trưởng Ban mới nhập
  Niết Bàn.
- Nhói tim đau sửng sốt quá kinh 
  hoàng.
- Nén không khóc, sao lệ trào tầm tã
- Cơn bạo bệnh chưa ngui khuây khỏa
- Rồi tiếp luôn vội vã nhập Niết Bàn
- Hàng Tăng Ni, phật tử đã thọ tang
- Cảnh nát ruột, héo gan chúng con đó
- Ban Trị Sự Vĩnh Long mờ hay tỏ
- Mối giềng này chưa biếc,ai cầm chèo
- Cơn sống gió, ngặt nghèo ai nâng đỡ
- Thầy quy tây để bao người tưởng nhớ
- Lời giáo truyền với đức độ từ bi
- Mấy chục năm, Thầy gian khổ cưu 
  mang.
- Mấy mươi năm vẩn giữ chức Trưởng
  Ban.
- Hoằng pháp truyền đăng tục diệm 
  tục khai
- Giáo hội Vĩnh Long nhờ đức của ngài
- Thân già yếu phải gánh gồng trọng 
  trách.
- Vị Hòa Thượng suốt đời ngài trong 
  sạch.
- Hạnh trang nghiêm, với phẩm cách 
  thanh cao
- Trí thông minh tột đĩnh sáng làu làu
- Tướng uy nghi, nêu cao gương lãnh
  đạo.
- Còn đâu nữa bậc tối cao trưởng lão
- Cỏi ta bà lặng mất một vì sao
- Nguyện giác linh ngự sen vàng 
  thượng phẩm.
 
☆  Vĩnh Long, ngày 28/9/2018 dl
Người viết bài thơ và vẽ bụi hoa sen
tươi thắm cúng dường.
* Nam mô tiếp dân đạo sư A Di Đà 
   Phật, tát đại chứng minh.
 
        Ni Trưởng Thích Nữ TRÍ TIÊN
189 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan

Thông Báo
 Khóa Tu Bát Quan Trai Và Niệm Phật
  Kính thưa: Quý Phật tử, Quý Thiện Hữu Tri Thức
Trong vô lượng pháp môn tu học mà Đức Phật đã dạy thì Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu, dễ chứng, phù hợp mọi căn cơ mà hấu hết được Quý Tăng Ni v&...Xem thêm
Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:


Video Nổi bậc

Ảnh Hoạt Động

Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên

Liên kết Website

Thống kê


Tổng lượng truy cập : 1.136.951 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 11 Thành viên

Tổng số video : 5.331 Video

Tổng số audio : 511 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 1.907.751 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 3.137 Lượt nghe

FaceBook
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh