Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

 Tiển biệt Hòa Thượng TBTSGHPGVN
tỉnh Vĩnh Long. Thể thơ tự do :
                    
                   HỒI KÝ ( Ôn lại )
             TIN SÉT ĐÁNH BÊN TAI
Hòa Thượng Trưởng BTSGHPGVN-VL
Đã viên tịch ngày 07/12/NhâmThin âl
         ( Nhầm ngày 18/01/2013 dl )
                                 ( 1 )
                       ..........oOo.........
 
   THƠ :
 
- Xuân chưa đón, mà tin buồn đã đến
- Hòa Thượng Trưởng Ban mới nhập
  Niết Bàn.
- Nhói tim đau suối lệ mãi tuôn tràn
- Xuân sang đến, lòng sầu tang tóc
- Sơn Thắng lệ sầu nước mắt rơi rơi
- Tăng Ni, phật tử xót đau rụng rời
- Tỉnh vĩnh Long trong bể khổ chơi vơi
- Thuyền giáo hội giữa vời chưa cập 
  bến.
- Vị thuyền trưởng là đạo sư cứu mệnh
- Vượt sông mê, đưa đến chốn an lành
- Giờ đây đà vắng bóng, bặt âm thanh
- Còn đâu nữa, đấng tinh anh lãnh đạo
- Đắc Pháp Hòa Thượng tối cao trưởng 
  lão.
- Người cưu mang, đùm bọc giáo hội 
  nhà.
- Trưởng Ban Trị Sự nhiều năm sáng 
  suốt.
- Gương bình đẳng rạng ngời như ánh 
   đuốc.
- Lòng từ bi rộng bủa khắp muôn 
   phương.
- Ngôi vị cao, nhưng lời nói vẩn khiêm 
   nhường.
- Minh mẫn nhất, phi thường trong 
   đoàn thể.
- Còn đâu nữa, vị cao tăng cái thế .
- Lái thuyền từ vượt bể khổ, sông mê
- Trước định luật vô thường thuận lý
- Chấn kim tích, đắc thần thông du ký
- Liên đài cửu phẩm, thượng hoa khai
- Nén tâm hương chí thành kính bái
- Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng
  giám.
 
* Nam mô lạc bang giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.
* Vĩnh Long ngày 28/9/2018 dl .
Người viết bài thơ và cúng dường bông hoa tươi thắm.
 
         Ni Trưởng Thích Nữ TRÍ TIÊN
166 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan

Thông Báo
 Khóa Tu Bát Quan Trai Và Niệm Phật
  Kính thưa: Quý Phật tử, Quý Thiện Hữu Tri Thức
Trong vô lượng pháp môn tu học mà Đức Phật đã dạy thì Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu, dễ chứng, phù hợp mọi căn cơ mà hấu hết được Quý Tăng Ni v&...Xem thêm
Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:


Video Nổi bậc

Ảnh Hoạt Động

Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên

Liên kết Website

Thống kê


Tổng lượng truy cập : 1.136.962 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 11 Thành viên

Tổng số video : 5.331 Video

Tổng số audio : 511 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 1.907.780 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 3.137 Lượt nghe

FaceBook
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh