Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

 GIỚI HẠNH TỪ BI 
           
       QUÝ CHƯ PHẬT TỬ THIỆN TÍN
                           Thân mến
                          ........oOo.........
 
- Phật tử phát tâm chân chánh tu hành, hằng sống trong chánh niệm "Tuệ Quán" thường xuyên quán chiếu tự tâm, thấy biết lỗi lầm của mình mà tu sửa, không gieo nhân ác kiến, không làm các điều trái với lời Phật dạy; giử trọn các "Giới Hạnh Từ Bi" mới hoàn thiện được chính mình. Không còn bị các pháp thế gian phiền não chi phối, biết sống với Chân Tâm thường trụ (Phật Tánh) hằng sống trong chánh niệm tuệ quán thấy-biết rõ lỗi mình, không nên thấy biết lỗi của người khác.
 
- Như vậy, là người đang sống với (Chơn Tâm) Phật tánh mình. Tâm hằng có chánh niệm tĩnh thức mới có được an lạc, tự tại giải thoát ! Đâu cần phải vọng cầu tu chứng các cảnh giới xa vời, hằng ngày phải chạy theo các pháp bên ngoài để tìm cầu những cái không thật, vô thường tạm bợ với "tâm dục vọng" nếu có chăng, cũng chỉ là vọng tưởng của "ma chướng" chỉ mang lại khổ lụy mà phải mãi chịu trầm luân trong sinh tử luân hồi.
 
- Tu là phải biết sống lại với "Phật Tánh" không phan duyên đoạ lạc đắm nhiễm với lục trần, trí tuệ thấy biết rõ ràng mọi sự việc trong an tịnh và sáng suốt trở về với "Niết Bàn Tịch Tịnh", nếu muốn được như vậy, thì cần phải buông bỏ Ngã chấp và Pháp chấp, diệt trừ (Bản Ngã) hoá giải các "Nghiệp Thức" tham, sân, si, ngã mạn... ác kiến trong tâm còn kiến chấp sai lầm của mình. Hành giả, mới có được an lạc tu tập các "Đức Hạnh" tạo lập các công đức tự lợi và lợi tha, giác hạnh mới viên mạn.
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI  MÂU NI PHẬT tát đại chứng minh
 
                  Long Khánh Ni Tự
147 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan

Thông Báo
 Khóa Tu Bát Quan Trai Và Niệm Phật
  Kính thưa: Quý Phật tử, Quý Thiện Hữu Tri Thức
Trong vô lượng pháp môn tu học mà Đức Phật đã dạy thì Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu, dễ chứng, phù hợp mọi căn cơ mà hấu hết được Quý Tăng Ni v&...Xem thêm
Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:


Video Nổi bậc

Ảnh Hoạt Động

Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên

Liên kết Website

Thống kê


Tổng lượng truy cập : 1.136.932 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 11 Thành viên

Tổng số video : 5.331 Video

Tổng số audio : 511 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 1.907.725 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 3.137 Lượt nghe

FaceBook
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh