Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Giảng sư: Lễ Dâng Y Chùa Long Khánh 464 lượt xem

Mới cập nhật

Xem nhiều nhất

  

Khóa Tu Chùa Long Khánh