Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Nhạc phật
Thuộc album: Đường Về Đất Phật 70 lượt nghe

ví dụ

Album mới cập nhật

    

Album được xem nhiều

    
Thể loại khác
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh