Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Thuộc album: Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang 164 lượt nghe

Album mới cập nhật

    

Album được xem nhiều

    
Album Nhạc Audio
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh