Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.SƯ BÀ TRÍ TIÊN.VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ XÂY DỰNG CẦU TÂN DƯƠNG (Tân Thành - Bình Tân - Vĩnh Long)

Giảng sư: Sư Bà Thích Nữ Trí Tiên(NB)

145 xem

Ni Sư Trưởng Thích nữ Trí Tiên - Nghiệp và ân

Giảng sư: Sư Bà Thích Nữ Trí Tiên(NB)

109 xem

SƯ BÀ THÍCH NỮ TRÍ TIÊN TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI PHƯỜNG 5 - TP. VĨNH LONG (22/9/2018)

Giảng sư: Sư Bà Thích Nữ Trí Tiên(NB)

156 xem

SƯ BÀ THÍCH NỮ TRÍ TIÊN PHÁT QUÀ TRUNG THU CHO HỌC SINH NGHÈO Ở CÁC HUYỆN MANG THÍT, VŨNG LIÊM (21/9/2018)

Giảng sư: Sư Bà Thích Nữ Trí Tiên(NB)

151 xem

SƯ BÀ THÍCH NỮ TRÍ TIÊN TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO HỌC SINH NGHÈO Ở PHƯỜNG, XÃ TP. VĨNH LONG (20/9/2018)

Giảng sư: Sư Bà Thích Nữ Trí Tiên(NB)

149 xem

SƯ BÀ THÍCH NỮ TRÍ TIÊN PHÁT QUÀ TRUNG THU CHO HỌC SINH NGHÈO Ở HUYỆN TAM BÌNH, BÌNH TÂN - NGÀY 18/9/2018

Giảng sư: Sư Bà Thích Nữ Trí Tiên(NB)

120 xem

SƯ BÀ THÍCH NỮ TRÍ TIÊN PHÁT QUÀ CHO CÁC HỘ NGHÈO Ở CÁC VÙNG SÂU VÙNG XA CỦA TỈNH VĨNH LONG (4/9/2018)

Giảng sư: Sư Bà Thích Nữ Trí Tiên(NB)

258 xem

Ni Trưởng Thích Nữ Trí Tiên Thăm Và Tặng Quà Tết Cho Người Nghèo Các Huyện Ở Tỉnh Vĩnh Long

Giảng sư: Sư Bà Thích Nữ Trí Tiên(NB)

256 xem

Công Tác Hoạt Động Phật Sự Của Ni Trưởng Thích Nữ Trí Tiên Trụ Trì Chùa Long Khánh -Vĩnh Long

Giảng sư: Sư Bà Thích Nữ Trí Tiên(NB)

240 xem

Ni Sư Thích Nữ Trí Tiên Thăm Và Tặng Quà Tết Cho Các Hộ Nghèo

Giảng sư: Sư Bà Thích Nữ Trí Tiên(NB)

191 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh