Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - TẠ PHÁP DÂNG PHÁP Y CA SA PL: 2562 DL: 2018 - CHÙA LONG KHÁNH (P5 - TP. VĨNH LONG)

Giảng sư: Lễ Dâng Y Chùa Long Khánh

258 xem

Lễ Dâng Y Chùa Long Khánh P5 TPVL Năm 2012

Giảng sư: Lễ Dâng Y Chùa Long Khánh

532 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh