Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.80. IL.20 Review 2 Lessons

Giảng sư: English For You

743 xem

79. IL. 19 Review 1 Lessons

Giảng sư: English For You

677 xem

78. IL. 18 At the doctors

Giảng sư: English For You

452 xem

77. IL. 17 At the camp

Giảng sư: English For You

528 xem

76. IL. 16 In the workshop

Giảng sư: English For You

458 xem

75. IL. 15 Christmas time

Giảng sư: English For You

443 xem

74. IL.14 Fairy Tales & Legends

Giảng sư: English For You

662 xem

73.IL. 13 At the hotel

Giảng sư: English For You

600 xem

72. IL.12 Under the weather

Giảng sư: English For You

683 xem

71. IL.11 At the playground

Giảng sư: English For You

2031 xem

70. IL.10 At the grocey store

Giảng sư: English For You

739 xem

69. IL.09 At the a musement park

Giảng sư: English For You

1564 xem

68. IL.08 Crime doesnt pay

Giảng sư: English For You

741 xem

67. IL. 07 At the beach

Giảng sư: English For You

592 xem

66. IL. 06 At the circus

Giảng sư: English For You

676 xem
Thông Báo
 Khóa Tu Bát Quan Trai Và Niệm Phật
  Kính thưa: Quý Phật tử, Quý Thiện Hữu Tri Thức
Trong vô lượng pháp môn tu học mà Đức Phật đã dạy thì Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu, dễ chứng, phù hợp mọi căn cơ mà hấu hết được Quý Tăng Ni v&...Xem thêm
Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:


Video Nổi bậc

Ảnh Hoạt Động

Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên

Liên kết Website

Thống kê


Tổng lượng truy cập : 1.136.956 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 11 Thành viên

Tổng số video : 5.331 Video

Tổng số audio : 511 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 1.907.756 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 3.137 Lượt nghe

FaceBook
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh