Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.109.Mừng xuân Mậu Tý 2008 - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

237 xem

108.Mừng Phật Đản - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

220 xem

107.Chủ Nhân Của Nghiệp - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

243 xem

106.Học và Tu - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

210 xem

105.Lợi Ích An Lạc - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

223 xem

104.Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

323 xem

103.Tìm Chốn Tu Thân - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

306 xem

102.Tiếng Chuông Cảnh Giác - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

201 xem

101.Công Đức Pháp Thí - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

237 xem

100.Thọ Trì Tịnh Giới - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

227 xem

99.Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

317 xem

98.Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

309 xem

97.Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

221 xem

96.Đời Người - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

223 xem

95.Vì Sao Quy Y Phật - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

313 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh